DE OVEREENKOMST

De overeenkomst is beschikbaar in elk van de 24 talen van de EU door op de desbetreffende link in de menutaal te klikken.

De kerntext van De Overeenkomst inzake bescherming van de gezondheid van werknemers door goede hanteringsmethoden en gebruik van kristallijn silicium en producten die het bevatten is gestructureerd als volgt:

Artikelen van 1 tot 15, respectievelijk: Doelstellingen, Omvang, Definities, Principes, Goede Praktijken, Monitoring, Rapportage en Verbetering, De Raad-secretariaat, Vertrouwelijkheid, Gezondheidstoezicht, Gegevensverzamelingonderzoek, Duur en herziening, Verandering van partijen, Diversen, Inwerkingtreding. De volgende documenten zijn opgenomen als bijlagen bij de overeenkomst:

  • Bijlage 1 Goede Praktijken (Gids voor Goede Praktijken)
  • Bijlage 2 Stofmetingprotocol
  • Bijlage 3 Rapportageformaat
  • Bijlage 4 Lijst van onderzoekprojecten
  • Bijlage 5 Beschrijvingen van de betrokken industrieën
  • Bijlage 6 De Raad – Het Secretariaat
  • Bijlage 7 Procedure voor de aanpassing van de Goede Praktijken
  • Bijlage 8 Protocol Medisch Toezicht voor Silicose

Op de hoeksteen van de overeenkomst staat een risico-evaluatie procedure van de mogelijke blootstelling aan inadembaar kristallijn silica op de werkplek, dat regelmatig moet worden uitgevoerd om zo te bepalen welke maatregelen of goede praktijken toe te passen als dat nodig is en om continue verbetering te waarborgen. De risicobeoordeling procedure wordt beschreven in bijlage I bij de overeenkomst, de Gids voor Goede Praktijken.

Na de resultaten en de vorm bepalingen in de overeenkomst voortvloeiend uit de risicobeoordeling, moeten een aantal aanvullende maatregelen in overeenstemming met de EU-wetgeving aangebracht worden: blootstelling aan stof controle, opleiding en gezondheidstoezicht.

De toepassing van de overeenkomst en de Goede Praktijken wordt volgens een specifieke procedurebewaakt: verslaggeving wordt om de twee jaar (vanaf 2008) van de positie van de Europese sector niveauuitgevoerd. Dankzij dit proces kan de tweedelige NEPSI Raad bestaandeuit vertegenwoordigers van elke ondertekenende vereniging een samenvattend verslag aan de EC opstellen, alsook de lidstaten en de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de gezondheid en de veiligheid bij de toepassing van de overeenkomst op de hoogte brengen.

De overeenkomst werd in 20 officiële talen van de EU vertaald en is in werking getreden 6 maanden na de ondertekening op 25 oktober 2006. Het blijft open voor ondertekening door de sectoren die willen in een later stadiumdeelnemen. Het is een autonome overeenkomst en wordt bijgevolg door de ondertekenende partijenuitgevoerd.