VIDEOBESTANDEN

De video’s van PIMEX zijn ontwikkeld om de effectiviteit van de NEPSI goede praktijken (zie hoofdstuk Gids voor Goede Praktijken) in de vermindering van beroepsmatige blootstelling aan stof te illustreren.

The videos are available in 22 languages of the EU by clicking on the appropriate link in the language menu.

PIMEX (PIcture Mix Exposure) is een video-blootstellingsmonitoringmethode gebruikt in arbeidshygiëne praktijk. Het is gebaseerd op het mengen van beelden uit een videocamera, opname van een werknemer bij het uitvoeren van zijn taak met een gelijktijdige meting van de blootstelling van de werknemers, en vergelijken als de taak volgens de NEPSI aanbevolen praktijk uitgevoerd wordt versus andere praktijken met blootstelling zonder vermindering van de stof. Het centrale idee van deze methode is de onzichtbare gevaren in de werkomgeving te visualiseren en op deze manier hun vermindering te vergemakkelijken.

De video’s van PIMEX zijn een uitstekend visueel instrument dat in de volgende situaties gebruikt kan worden:

  • Opleiding van werknemers;
  • Visualisatie van een methode voor goede praktijken;
  • Sensibiliseren en motiveren van leidinggevenden om veilige werkprocedures te gebruiken of om maatregelen te nemen;

Watch all videos

Next to the video picture you see a graph and a red bar illustrating the dust concentration in mg/m3.

The measurement of the dust concentration is not about respirable crystalline silica, it is based on a semi-quantitative measurement. What is essential is not the dust concentration value bu the relative difference between exposure levels during the recommended practice and other practice.