VERSLAGLEGGING

De ondertekenaars van de overeenkomst hebben informatie over de toepassing binnen hun sector voor het eerst in 2008 verschaft en deden dat om de twee jaar in overeenstemming met artikel 7 van de overeenkomst die vereist dat informatie op vestigingsniveau wordt verzameld en wordt geconsolideerd alvorens aan de NEPSI Raad meegedeeld te worden.

Hiervoor werd een rapportageformaat als Bijlage 3 in de overeenkomst ontwikkeld en opgenomen. Dit formaat maakt het mogelijk elk van de 15 ondertekenende brancheverenigingen in de EU aan de NEPSI Raad van kwantitatieve gegevens over de toepassing van de overeenkomst te voorzien nadat deze verzameld en geconsolideerd vanaf site op EU-sectoren niveau zijn.

Geconsolideerde EU-rapporten op sectorniveau vormen de basis van een samenvattend verslag over de toepassing van de overeenkomst die door de EC, de lidstaten en de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de gezondheid en veiligheid moet aangepakt worden.

Met als doel de rapportage te vergemakkelijken creëerde de NEPSI Raad een online rapportagesysteem om een geharmoniseerde rapportage procedure, het verzamelen van gegevens en dus samenhangende resultaten te garanderen. Een dergelijk instrument minimaliseert de rapportage inspanning en consolidatie werklast voor de sectoren die duizenden sites vertegenwoordigen en zorgt ervoor dat dezelfde instructies en aanwijzingen over de rapportage aan iedereen – van de ondertekenaars op Europees niveau tot elke site uitvoering van de Overeenkomst verstrekt worden.

2007 VOORLOPIG VERSLAG OVER DE TOEPASSING VAN DE OVEREENKOMST

In 2008, 2010, 2012, 2014 and 2016 keurde de NEPSI Raad zijn Samenvatting Verslagen over de status van de toepassing van de Europese sociale dialoog ” Overeenkomst inzake bescherming van de gezondheid van werknemers door goede hanteringsmethoden en gebruik van kristallijn silicium en producten die het bevatten” goed.

Samenvattingen van deze verslagen zijn beschikbaar in NL – FR – DE op de pagina van deze website

De volgende begeleidingsdocumenten voor rapportage en richtlijnen voor het gebruik van het online systeem zijn beschikbaar op de Documenten pagina van deze website:

  • Algemene begeleiding: het organiseren van verslaggeving, de uitgangspunten van het systeem (PPT) (Update 2010)
  • Begeleiding voor EU brancheorganisaties (PPT) (Update 2010)
  • Begeleiding voor nationale brancheorganisaties (PPT) (Update 2010)
  • Begeleiding voor bestuurdersvennootschappen (PPT)
  • Begeleiding voor bedrijven (PPT) (Update 2010)
  • Begeleiding voor Sites (PPT) (Update 2010)
  • ENGLISH Begeleiding PDF-bestand voor gebruikers zonder directe verslaggeving (EU of nationale brancheorganisaties, bestuurdersvennootschappen, bedrijven) (2012)
  • ENGLISH Begeleiding PDF-bestand voor Sites and bedrijven met directe verslaggeving (2012)
  • Begeleiding PDF-bestanden in andere talen (2012)

Guidance for Company and Site level

Guidance for EU and National Associations