SOCIALNI DIALOG

  1. člen Pogodbe ES predpisuje možnost pogodbenih odnosov med vodstvom in delavci ter podpis Sporazuma o evropskem socialnem dialogu.

Prvotno je ES skupne odbore posvetovalnih partnerjev ustanovila kot posvetovalne organe, s čimer je omogočila, da so evropski predstavniki delavcev in delodajalcev v okviru teh skupnih odborov sprejemali neobvezujoče resolucije, izjave in skupna mnenja.

Na koncu so sporazumi, dogovorjeni med evropskimi socialnimi partnerji, z odločitvijo Sveta dobili dovoljenje za pravno veljavo ter možnost prenosa v zakonodajo vsake države članice, oziroma možnost, da jih socialni partnerji izvajajo avtonomno, skladno z nacionalnimi postopki in ravnanji.