Uvod

VODNIK ZA DOBRO PRAKSO

Cilj tega priročnika je proizvajalcem in uporabnikom izdelkov in surovin, ki vsebujejo kristalni silicijev dioksid, dati navodila o praktični uporabi programa za upravljanje vdihljivega kristalnega silicijevega dioksida in navodila o varni uporabi izdelkov, ki vsebujejo kristalni silicijev dioksid, na delovnem mestu.

ORODJE ZA MSP

The SME Toolkit is a set of digital and printable resources designed to inform and educate workers and other individuals on the potential health hazards posed by respirable crystalline silica.
The toolkit consists of four resources designed specifically for small & medium enterprises.

Good Practices: A Guide for SMEs
The NEPSI Agreement
The Agreement Guide
NEPSI Good Practices Posters

USPOSABLJANJE IN E-UČENJE

Tu lahko dostopate do interaktivne učne enote NEPSI, ki vam zagotavlja potrebna orodja in znanje, da se boste lahko zaščitili med delom.

Enota je zasnovana tako, da vas seznani z možnimi nevarnostmi kristalnega kremena in z najboljšimi načini zaščite pred nevarnim prahom pri delu. 

NEPSI Paketi usposabljanja

Paketi usposabljanja za dobro prakso NEPSI so del izobraževalnega koraka pri izvajanju NEPSI dobrih praks.

Vsak paket PowerPoint Training zajema temo, ki je pomembna za delavce v vseh panogah, ki uporabljajo materiale, ki vsebujejo kristalni silicijev dioksid. Paketi vsebujejo informacije o tveganjih zaradi izpostavljenosti prahu, povezanih s temo, ter o dobrih praksah in ukrepih, ki so na voljo za njihovo zmanjšanje. Namen usposabljanja je informiranje in izobraževanje delavcev s pomočjo trenerja, da jim pomagajo pri učinkoviti uporabi nadzornih ukrepov in zmanjšajo izpostavljenost vdihljivemu kristalnemu kremenu (RCS) na delovnem mestu.