SPORAZUM

Sporazum je s klikom na ustrezno povezavo v jezikovnem meniju na voljo v vsakem od 24 jezikov EU.

Glavno besedilo sporazuma o zdravstveni zaščiti delavcev z dobrim ravnanjem in uporabo kristalnega kremena ter z izdelki ima naslednjo strukturo:

Členi od 1 do 15: Cilji, Obseg, Definicije, Načela, Dobre prakse, Spremljanje izvajanja- nadzorovanje (monitoring), Poročanje, izboljšave, Svet, Zaupnost, Zdravstveni nadzor, Raziskovanje – zbiranje podatkov, Trajanje in revizija, Sprememba pogodbenic, Razno, Začetek veljavnosti V sporazum so vključeni naslednji dodatki:

  • Dodatek 1 Dobre prakse (Vodilo dobrih praks)
  • Dodatek 2 Protokol nadzorovanja (monitoringa) prahu
  • Dodatek 3 Poročevalna oblika
  • Dodatek 4 Seznam raziskovalnih projektov
  • Dodatek 5 Opis industrij
  • Dodatek 6 Svet – tajništvo
  • Dodatek 7 Postopki prilagajanja dobrih praks
  • Dodatek 8 Protokol zdravstvenega nadzora nad silikozo

Temelj sporazuma je postopek ocene tveganja morebitnega izpostavljanja vdihljivemu kristalnemu kremenu na delovnem mestu, ki ga je treba izvajati redno, saj pomaga pri določanju tistih ukrepov ali dobre prakse, ki so morda potrebni oziroma zagotavljajo nenehno izboljšanje. Postopek ocene tveganje je podrobno opisan v dodatku 1 k sporazumu – Vodilu dobrih praks.

Skladno z zakonodajo EU je treba uvesti dodatne ukrepe: spremljanje izpostavljenosti prahu, usposabljanje in zdravstveni nadzor, ne glede na to če izhajajo iz zahtev ocene tveganja, njihovih rezultatov ali določil sporazuma.

Izvajanje sporazuma in dobrih praks se nadzoruje po določenem postopku: poročanje se opravi vsaki dve leti (z začetkom leta 2008) z delovišča na raven evropskega sektorja. Ta postopek omogoča, da dvostranski Svet NEPSI, ki ga sestavljajo predstavniki vseh združenj podpisnikov, sestavi zbirno poročilo, s katerim o izvajanju sporazuma obvesti ES, države članice in oblasti, odgovorne za zdravje in varnost.

Sporazum je bil preveden v 20 uradnih jezikov ES in je stopil v veljavo 25. oktobra 2006, šest mesecev po njegovem podpisu. Ostaja na voljo za podpis s strani tistih sektorjev, ki bi se radi pridružili kasneje. Sporazum je avtonomen, zato ga izvajajo podpisnice.