IZPOSTAVLJENOST KRISTALNEMU KREMENU NA DELOVNEM MESTU

Kristalni kremen (SiO2) je osnovna sestavina materialov, ki so v industriji izjemno uporabni in ključni v številnih izdelkih in predmetih za našo vsakodnevno rabo. Nemogoče si je predstavljati hiše brez opeke, malte ali oken, avtomobile brez motorjev ali vetrobranskih stekel, življenja brez cest ali druge transportne infrastrukture ter vsakodnevnih predmetov, izdelanih iz stekla ali keramike.

Čeprav je kristalni kremen v naravi splošno prisoten, lahko vdihovanje finega prahu, ki vsebuje le majhen delež kremena, predstavlja na delovno mesto omejeno nevarnost. Ker je takšno izpostavljenost mogoče nadzorovati, so se predstavniki glavnih vej industrije, zaskrbljeni zaradi morebitne izpostavljenosti kristalnemu kremenu, sporazumeli glede ustreznih in konkretnih ukrepov za izboljšanje delovnih pogojev.

MEJNE VREDNOSTI POKLICNE IZPOSTAVLJENOSTI

V naslednji preglednici so navedene mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti (OEL) za kremen, kristobalit in tridimit pri uporabi v evropskih državah.

Download OEL EU-27 Table Quartz-Cristoballte-Tridymite
Updated February 2022