SOCIÁLNY DIALÓG

Článok 139 Dohovoru Európskej komisie dáva vedeniu a pracovníkom možnosť vstupu do zmluvných vzťahov, a najmä možnosť podpísať dohodu Európskeho Sociálneho Dialógu .

Pôvodne boli spojené výbory sociálnych partnerov zriadené Európskou komisiou ako poradné orgány umožňujúce vzťahy medzi európskymi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľov, tak že mohli prijímať nezáväzné rozhodnutia, prehlásenia, a spoločné stanoviská v rámci týchto výborov sociálnych partnerov.

V konečnom dôsledku získali zjednané dohody medzi európskymi sociálnymi partnermi povolenie nadobudnúť právnu moc prostredníctvom rozhodnutia rady a ich transpozície do právnych predpisov jednotlivých členských štátov, alebo byť zavedené autonómne sociálnymi partnermi v súlade s národnými postupmi a praxou.