KONTAKT S KRYŠTALICKÝM KREMEŇOM NA PRACOVISKU

Kryštalický kremeň (SiO) je neoddeliteľnou súčasťou materiálov, ktoré majú veľké množstvo využitia v priemysle a sú neodmysliteľnou zložkou mnohých produktov a vecí, ktoré používame každý deň: je nemožné predstaviť si domy bez tehál, malty alebo okien, autá bez motorov alebo čelných skiel, život bez ciest alebo iných dopravných infraštruktúr a každodenných predmetov vyrobených zo skla alebo keramiky.

Aj keď kryštalický kremeň je v prírode všadeprítomný, inhalácia jemného prachu obsahujúceho jeho podiel môže predstavovať nebezpečenstvo vzťahujúce sa na pracovisko. Vzhľadom k tomu, že takýto kontakt s touto látkou sa dá kontrolovať, hlavné priemyslové odvetvia, ktorých sa možné vystavenie dýchateľnému kryštalickému kremeňu týka, sa dohodli na vhodných a spoľahlivých opatreniach, aby tak zlepšili pracovné podmienky.

LIMITNÉ HODNOTY EXPOZÍCIE

Nasledujúca tabuľka ukazuje limitné hodnoty expozície (OEL) pre kremeň, cristobalit a tridymit pri uplatnení v európskych krajinách.

Download OEL EU-27 Table Quartz-Cristoballte-Tridymite
Updated February 2022