VIDEÁ

Videa PIMEX boli vytvorené pre ilustráciu účinnosti osvedčených postupov NEPSI (viď kapitola Sprievodca osvedčenými postupmi) pri redukovaní kontaktu s prachom.

The videos are available in 22 languages of the EU by clicking on the appropriate link in the language menu.

PIMEX (PIcture Mix Exposure) je metóda video-monitoringu používná pri hygiene práce. Je založená na projekcii snímkov z videokamery natáčejúcej pracovníka, ktorý plní svoju úlohu pri súčasnom meraení kontaktu pracovníka s prachom. Porovnáva sa úloha vykonávaná podľa doporučených postupov NEPSI proti akýmkoľvek iným postupom, ktoré neznižujú kontakt s prachom. Hlavnou myšlienkou tejto metódy je zviditeľniť v pracovnom prostredí riziká, ktoré sú inak neviditeľné a uľahčiť tak ich znižovanie.

Videa Pimex sú výborným obrazovým nástrojom, ktorý môže býť použitý v nasledujúcich situáciách:

  • Školenie pracovníkov
  • Vizualizácia metódy osvedčených postupov;
  • Zlepšovanie povedomia a motivácia vedenia k používániu bezpečných pracovných postupov alebo k zavádzaniu bezpečnostných opatrení.

Watch all videos