Въведение

РЪКОВОДСТВО С ДОБРИ ПРАКТИКИ

Целта на настоящия наръчник е да даде на производителите и потребителите на продукти и изходни материали, съдържащи кристален силициев диоксид, насоки за практическото приложение на програма за управление на респирабилния кристален силициев диоксид, както и насоки за безопасното използване на продукти, съдържащи кристален силициев диоксид, на работното място.

ИНСТРУМЕНТ ЗА МСП

The SME Toolkit is a set of digital and printable resources designed to inform and educate workers and other individuals on the potential health hazards posed by respirable crystalline silica.
The toolkit consists of four resources designed specifically for small & medium enterprises.

Good Practices: A Guide for SMEs
The NEPSI Agreement
The Agreement Guide
NEPSI Good Practices Posters

ОБУЧЕНИЕ И Е-ОБУЧЕНИЕ

Тук можете да получите достъп до интерактивния модул за обучение на NEPSI, предоставящ Ви умения и знания, с които да се предпазите по време на работа.

Модулът е създаден, за да Ви обучи относно възможните опасности от респирабилния кристален силициев диоксид (RCS) и как най-добре да се предпазите от него по време на работа. 

 ТРЕНИРОВЪЧНИ ПАКЕТИ 

Обучителните пакети за добри практики на NEPSI са част от образователната стъпка при прилагането на добрите практики на NEPSI.

Всеки пакет за обучение на PowerPoint обхваща тема, подходяща за работници от всички отрасли, които използват материали, съдържащи кристален силициев диоксид. Пакетите предоставят информация за рисковете от излагане на прах добрите практики и налични мерки за тяхното намаляване. Целта на обучението е да информира и образова работниците, с подкрепата на обучаващ , даим помогне даизползват ефективно контролните мерки и да намалят излагането сина респирабилен кристален силициев диоксид (RCS) на работното място.