ВИДЕО

Разработени са PIMEX видео-клипове, за да илюстрират ефективността на добрите практики на NEPSI (вижте Раздел „Ръководство с добри практики“) при намаляване на професионалното излагане на прах.

The videos are available in 22 languages of the EU by clicking on the appropriate link in the language menu.

PIMEX (PIcture Mix Exposure) е метод за видео мониторинг на излагането, който се използва в работните практики за хигиена. Той е базиран на смесване на изображения от видео-камера, която заснема работник, изпълняващ своите задачи при едновременно измерване на излагането на работника на прах, сравнение дали задачата се изпълнява съгласно препоръчаната от NEPSI практика спрямо всяка друга практика, която не намалява излагането на прах. Основната идея на метода е да направи невидимите рискове на работната среда видими и по този начин да улесни тяхното намаление.

PIMEX ВИДЕО-КЛИПОВЕТЕ СА ОТЛИЧЕН ВИЗУАЛЕН ИНСТРУМЕНТ, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА В СЛЕДНИТЕ СИТУАЦИИ:

  • Обучение на работници;
  • Визуализация на метод на добра практика;
  • Повишаване информираността и мотивиране на ръководители на обекти да използват процедури за безопасна работа или да предприемат мерки;

Watch all videos