SOTSIAALDIALOOG

EÜ asutamiskokkuleppe artiklis 139 on sätestatud võimalus, et juhtkond ja töötajad astuvad lepingulistesse suhetesse, muu hulgas konkreetselt Euroopa sotsiaaldialoogi kokkulepete sõlmimiseks.

Algselt lõi Euroopa Komisjon sotsiaalpartnerite ühiskomisjonid nõuandeorganitena, mis võimaldasid nendes sotsiaalpartnerite komisjonides töötajate ning tööandjate Euroopa esindajatel mittesiduvaid otsuseid, deklaratsioone ja ühiseid seisukohavõtte vastu võtta.

Lõpuks lubati anda Euroopa sotsiaalpartnerite vahel läbirääkimiste teel saavutatud kokkulepetele nõukogu otsuse kaudu õiguslik jõud ja võtta need üle iga liikmesriigi õigusaktidesse või siis rakendada neid sotsiaalpartneritel autonoomselt vastavalt siseriiklikele menetlustele ja tavadele.