Sissejuhatus

HEADE TAVADE SUUNISED

Käesoleva suunise eesmärk on pakkuda kristallilist ränidioksiidi sisaldavate toodete ja toormaterjalide tootjatele ja kasutajatele teavet respiratoorse kristallilise ränidioksiidi ohjamise programmi praktilise rakenduse kohta ning juhiseid kristallilist ränidioksiidi sisaldavate toodete ohutu kasutamise kohta töökohas.

TÖÖRIIST VKE-dele

The SME Toolkit is a set of digital and printable resources designed to inform and educate workers and other individuals on the potential health hazards posed by respirable crystalline silica.
The toolkit consists of four resources designed specifically for small & medium enterprises.

Good Practices: A Guide for SMEs
The NEPSI Agreement
The Agreement Guide
NEPSI Good Practices Posters

TKOOLITUS JA E-ÕPE

Access NEPSI’s interactive learning module, which provides you with the tools and knowledge to protect yourself at work.

Siit pääsete NEPSI interaktiivse õppemooduli juurde, mis pakub tööriistu ja teadmisi enda kaitsmiseks töökeskkonnas.

Moodul on loodud selleks, et tutvustada teile sissehingatava kristallilise ränidioksiidiga (RCS) kaasnevaid võimalikke ohte ja meetodeid, kuidas ennast töökeskkonnas kõige paremini ohtliku tolmu eest kaitsta.

 NEPSI heade tavade koolituspaketid

NEPSI heade tavade koolituspaketid on osa NEPSI heade tavade rakendamise õppest.

Iga PowerPointi koolituspakett hõlmab teemat, mis on asjakohane kõigile selliste tööstusharude töötajatele, kes puutuvad töös kokku kristallilist ränidioksiidi sisaldavate materjalidega. Paketid annavad tolmuga kokkupuutumise riskidega seotud teavet ning tutvustavad selle vähendamiseks mõeldud häid tavasid ja meetmeid. Koolituse eesmärk on teavitada ja koolitada töötajaid koos koolitaja abiga, et aidata neil rakendada tõhusalt tõrjemeetmeid ja vähendada kokkupuudet sissehingatava kristallilise ränidioksiidiga (RCS) oma töökohal.