Videod

PIMEXi videod on töötatud välja NEPSI heade tavade näitlikustamiseks (vt peatükki „Heade tavade suunised“) tolmuga kokkupuute vähendamiseks töökeskkonnas.

The videos are available in 22 languages of the EU by clicking on the appropriate link in the language menu.

PIMEX (Picture Mix Exposure) on videopõhine kokkupuute jälgimise meetod, mida kasutatakse tööhügieeniga seotud praktikas. See põhineb piltide kokkusegamisel videokaamerast, millega filmitakse ülesannet sooritavat töötajat, kui samal ajal mõõdetakse töötaja kokkupuudet tolmuga ja võrreldakse, kas ülesannet sooritatakse NEPSI soovitatud tava või muude tavade kohaselt, mis ei vähenda kokkupuudet tolmuga. Meetodi põhiidee on muuta töökeskkonnas nähtamatud ohud nähtavaks ja aidata nii kaasa nende vähendamisele.

PIMEXi videod on suurepärane visuaalne vahend, mida on võimalik kasutada järgmistes olukordades:

  • Töötajate koolitamine;
  • Hea tava meetodi visuaalne illustratsioon;
  • Teadlikkuse tõstmine ja juhtide motiveerimine ohutute tööprotseduuride kasutamisel või meetmete rakendamisel;

Watch all videos