KOKKUPUUDETE KRISTALLILISE RÄNIDIOKSIIDIGA TÖÖKOHAL

Kristalliline ränidioksiid (SiO2) on oluline komponent materjalides, mida kasutatakse rohkesti tööstuses ja mis on asendamatud paljudes iga päev kasutatavates toodetes ning esemetes: võimatu on kujutada ette maju ilma telliste, mördi või akendeta, autosid ilma mootorite või tuuleklaasideta, elu ilma teede või muu transporditaristu ning klaasist või keraamikast valmistatud tarbeesemeteta.

Ehkki kristallilist ränidioksiidi esineb looduses kõikjal, võib seda teatud koguses sisaldava peene tolmu sissehingamine kujutada töökohaga piirduvat ohtu. Arvestades seda, et sellist kokkupuudet on võimalik juhtida, leppisid peamised tööstusharud, keda võimalik kokkupuude respiratoorse kristallilise ränidioksiidiga, kokku asjakohastes ja tõhusates meetmetes töötingimuste parandamiseks.

TÖÖKESKKONNA PIIRNORMID

Järgmises tabelis on esitatud Euroopa riikides kvartsi, kristobaliidi ja tridümiidi suhtes kohaldatavad töökeskkonna piirnormid (OEL).

Download OEL EU-27 Table Quartz-Cristoballte-Tridymite
Updated February 2022