Nepsi

Nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. iki 2006 m. vasario 2 d. NEPSI pramonės sektoriaus organizacijos ir jų kolegės – profesinių sąjungų federacijos – vedė derybas dėl multi-sektorinės socialinio dialogo Sutarties.  

Europos Komisija parėmė projektą įvardindama jį kaip naujovišką: iš tikrųjų, dauguma Europos socialinių dialogų Sutarčių yra sektorinės ir tarp-industrinės ir tokio tipo sutartis buvo pirmoji. Derybų išlaidoms padengti buvo skirtas EK biudžetas ir tos Europos prekybos asociacijos, kurios dar nebuvo ES socialinio dialogo komiteto narės, po Komisijos atlikto patikrinimo buvo pripažintos tinkamomis dalyvauti derybose.  

Derybų vedimui buvo suformuotos dvi grupės: Pagrindinė darbo grupė, kurios užduotis buvo paruošti Sutartį ir aptarti politinius aspektus ir Techninio darbo grupė (kurią sudarė gaminių ir medžiagų, savo sudėtyje turinčių kristalinio kvarco, gamintojai ir vartotojai), kuriai buvo pavesta paruošti techninius Sutarties priedus ir Gerųjų praktikų vadovą. Nacionalinio sveikatos instituto ekspertai iš „HSE“ (JK), „BerufGenossenschaften“ (Vokietija) ir „Instituto Nacional de Silicosis“ (Ispanija), padėjo Techninio darbo grupei.  

Galutinis variantas buvo vienbalsiai patvirtintas šalių derybininkių ir 2006 balandžio 25 d. derybos baigėsi Sutarties pasirašymu, dalyvaujant komisarui Spidla.  

EUROPOS PRAMONĖS ASOCIACIJOS SEKTORIAUS SIGNATARĖS

 • BIBM: Tarptautinis gelžbetonio konstrukcijų biuras (International Bureau for Precast Concrete) – www.bibm.org
 • CAEF: Europos liejyklų asociacija (The European Foundry Association) – www.caef.org
 • CEEMET: Europos metalo, mašinų gamybos ir technologijų pramonės šakų darbdavių taryba (Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-Based Industries) – www.ceemet.org
 • CEMBUREAU: Europos cemento gamintojų asociacija (The European Cement Association) – www.cembureau.eu
 • CERAME-UNIE: Europos keramikos pramonė (The European Ceramics Industries) – www.cerameunie.eu
 • EMO: Europos statybinių skiedinių pramonės organizacija (European Mortar Industry Organization) –www.euromortar.com
 • EURIMA: Europos izoliacinių medžiagų gamintojų asociacija (European Insulation Manufacturers Association) –www.eurima.org
 • EUROMINES: Europos kasybos pramonės asociacija (European Association of Mining Industries) –www.euromines.org
 • EUROROC: Europos Tarptautinė Natūralaus Akmens Pramonės Federacija (European and International Federation of Natural Stones Industries) – www.euroroc.org
 • EXCA: Europos keramzitbetonio asociacija (European Expanded Clay Association) – www.exca.eu
 • FEVE: Europos stiklo taros federacija (European Container Glass Federation) – www.feve.org
 • GlassFibreEurope (buvusi APFE): Europos stiklo pluošto gamintojų asociacija (European Glass Fibre Producers Association) – www.cpivglass.be
 • Glass for Europe (buvusi GEPVP): Europos pastatų, automobilių ir transporto stiklo gamintojai –www.glassforeurope.com
 • IMA-Europe: Europos mineralų pramonės asociacija (European Industrial Minerals Association) – www.ima-europe.eu
 • UEPG: Europos užpildų asociacija (European Aggregates Association) – www.uepg.eu

EUROPOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ FEDERACIJŲ SIGNATARĖS

NEPSI TARYBA

Kiekviena iš Europos pramonės asociacijos sektoriaus signatarių ir Profesinių sąjungų federacijų turi atstovus dvišalėje taryboje, sudarytoje iš 30 narių, iš kurių 4 yra pirmininkai ir turinčioje vienodą darbdavių ir darbuotojų delegacijų atstovų skaičių. Pagal Sutartį, NEPSI taryba yra vienintelis sprendimų priėmimo organas. Darbdavių ir darbuotojų delegacijos paskiria du pirmininkus (iš gamybinių pramonės šakų) ir du pirmininkų pavaduotojus (iš vartotojų pramonės šakų) kurie vadovauja NEPSI Tarybos susirinkimams. Ši Taryba yra atsakinga už:

 • Sutarties sąlygų taikymo ir diegimo vertinimą;
 • Problemų, kylančių dėl sutarties sąlygų interpretavimo ir diegimo sprendimą;
 • Gerųjų praktikų diegimą;
 • Bendravimą su trečiosiomis šalimis;
 • Sektoriaus dvimečių konsoliduotų ataskaitų peržiūrą;
 • Suvestinių ataskaitų ir Santraukų ruošimą kas du metus;
 • Taryba priima sprendimus bendru sutarimu arba dvigubos daugumos sprendimu (75%).