ATASKAITŲ RUOŠIMAS

2008 m. Sutarties signatarai pirmą kartą pateikė informaciją apie Sutarties sąlygų taikymą savo sektoriuje ir tai darė kas du metus, pagal Sutarties 7 Straipsnį, reikalaujantį rinkti duomenis įvykio vietoje konsoliduoti prieš pranešant NEPSI Tarybai.  

Dėl šios priežasties buvo sukurtas ataskaitos šablonas, kurį galima rasti Sutarties Priede Nr. 3.  Šis šablonas leidžia kiekvienai iš 15 pasirašiusiųjų ES asociacijų pateikti NEPSI Tarybai kiekybinius konsoliduotus duomenis apie Sutarties sąlygų taikymą.  

Konsoliduotos ES sektoriaus ataskaitos, paruoštos pagal Suvestines ataskaitas, turi būti skirtos EB, šalims narėms ir už sveikatą ir saugą atsakingoms institucijoms.  

Siekdama palengvinti ataskaitų rengimo procesą, NEPSI Taryba sukūrė internetinę ataskaitų teikimo sistemą, užtikrinančią suderintą ataskaitų rengimo procedūrą, duomenų rinkimą ir nuoseklius rezultatus. Tokios priemonės naudojimas reikalauja mažiau pastangų ir sumažina konsolidavimo krūvį tiems sektoriams, kurie atstovauja tūkstančius svetainių bei užtikrina, kad visos signatarės gauna tas pačias instrukcijas ir patarimus.

2007 M. PRELIMINARY SUTARTIES SĄLYGŲ TAIKYMO ATASKAITA

2007 m., NEPSI Taryba nusprendė išleisti preliminarią Suvestinę ataskaitą apie Europos socialinio dialogo „Sutartis dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir gerųjų praktikų principų taikymo tvarkant ir naudojant kristalinį silicio oksidą ir jo turinčius produktus“ statusą tarp pasirašiusiųjų pramonės šakų atstovų, stengiantis užtikrinti greitą ir efektyvų Sutarties sąlygų platinimą. Todėl per šešis mėnesius po Sutarties įsigaliojimo, jos sąlygos jau yra pilnai taikomos ir įsigalėjo vietinėse teisinėse sistemose. 

Preliminarios atskaitos Santrauka yra prieinama.

2008 M., 2010 M., 2012 M., 2014 M. IR 2016 M. SUTARTIES SĄLYGŲ TAIKYMO ATASKAITOS 

2008 m., 2010 m., 2012 m., 2014 m. ir 2016 m., NEPSI Taryba pradėjo Suvestinių ataskaitų parodančių Europos socialinio dialogo „Sutartis dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir gerųjų praktikų principų taikymo tvarkant ir naudojant kristalinį silicio oksidą ir jo turinčius produktus“ sąlygų taikymo statusą. 

Šių ataskaitų Santraukas galima rasti EN – FR – DE kalbomis, Dokumentų skiltyje.

Šiuos rekomendacinius ataskaitų teikimo ir naudojimosi internetine sistema dokumentus galima rasti Dokumentų skiltyje:

  • Bendrosios rekomendacijos: ataskaitų rengimo organizavimas, principai, kuriais grindžiamos sistemos (PPT) (Atnaujinimas 2010)
  • Rekomendacijos ES sektoriaus asociacijoms (PPT) (Atnaujinimas 2010)
  • Rekomendacijos Nacionalinio sektoriaus asociacijoms (PPT) (Atnaujinimas 2010)
  • Rekomendacijos kontroliuojančioms įmonėms (PPT)
  • Rekomendacijos įmonėms (PPT) (Atnaujinimas 2010)
  • Rekomendacijos vietoms (PPT) (Atnaujinimas 2010)
  • Rekomendacijos ANGLŲ kalba PDF formatu, vartotojams, neruošiantiems vietos duomenų ataskaitų (ES arba Nacionalinio sektoriaus asociacijos, Kontroliuojančios įmonės, Įmonės) (2012)
  • Rekomendacijos ANGLŲ kalba PDF formatu, vartotojams, ruošiantiems tiesiogines vietos duomenų ataskaitas (2012)
  • Rekomendacijos kitomis kalbomis PDF formatu (2012)

Guidance for Company and Site level

Guidance for EU and National Associations