VAIZDO MEDŽIAGA

PIMEX vaizdo failai buvo sukurti siekiant iliustruoti NEPSI gerųjų praktikų efektyvumą (žr. Gerųjų praktikų vadovas) mažinant profesinį dulkių poveikį sveikatai.

The videos are available in 22 languages of the EU by clicking on the appropriate link in the language menu.

PIMEX (tr. Picture Mix Exposure) yra vaizdo poveikio stebėjimo metodas, naudojamas profesinės higienos praktikose. Jis yra paremtas tam tikrų video kadrų, kuriose užfiksuotas darbuotojas atliekantis užduotį ir dulkėtumo lygio matavimai, maišymu, lyginant ar užduotis buvo atlikta remiantis gerosiomis NEPSI praktikomis ar kitomis praktikomis, nesumažinančiomis dulkėtumo poveikio sveikatai. Pagrindinė idėja yra išryškinti riziką darbinėje aplinkoje ir taip palengvinti jos mažinimą.

PIMEX vaizdo medžiaga yra puikus įrankis, kurį galima naudoti: 

  • Darbuotojų mokymuose;
  • Norint vizualizuoti gerąsias praktikas;
  • Didinant informuotumą ir motyvuojant vadovus naudoti saugias darbo procedūras ar imtis saugumo priemonių;

Watch all videos