SUTARTIS

Sutartis yra išversta į 24 ES kalbas (paspauskite atitinkamos kalbos nuorodą kalbų parinktyje).

Sutartis dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir geros praktikos principų taikymo tvarkant ir naudojant kristalinį silicio dioksidą ir jo turinčius produktus susideda iš toliau išvardintų dalių:  

Nuo 1 iki 15 straipsnių: Tikslai, Apimtis, Sąvokos, Principai, Gerosios Praktikos, Stebėjimas, Ataskaitų rengimas ir tobulinimas, Taryba – sekretoriatas, Konfidencialumas, Sveikatos priežiūra, Tyrimo duomenų rinkimas, Trukmė – pataisos, Šalių pasikeitimas, Įvairūs, Įsigaliojimas. Prie Sutarties pridedami šie Priedai:  

  • Priedas Nr. 1 Gerosios praktikos (Gerųjų praktikų vadovas)
  • Priedas Nr. 2 Dulkėtumo stebėsenos protokolas
  • Priedas Nr. 3 Ataskaitų formatas
  • Priedas Nr. 4 Tyrimų sąrašas
  • Priedas Nr. 5 Pramonės šakų aprašymai
  • Priedas Nr. 6 Taryba – Sekretoriatas
  • Priedas Nr. 7 Gerųjų praktikų taikymo procedūra
  • Priedas Nr. 8 Sveikatos priežiūros protokolas silikozei

Sutarties kertinis akmuo yra galimų įkvepiamo kristalinio silicio darbo vietoje atvejų rizikos vertinimo procedūra, kurią būtina atlikti reguliariai, tam kad būtų galima numatyti kokias priemones ir gerąsias praktikas taikyti reikalui esant, tam, kad būtų užtikrintas nuolatinis sąlygų gerinimas. Rizikos vertinimo procedūra yra detaliai išnagrinėta ir pateikta Priede Nr. I, Gerųjų praktikų vadove.  

Nesvarbu, ar dėl rizikos vertinimo reikalavimų, jų rezultatų ar Sutarties sąlygų, laikantis ES teisės aktų būtina taikyti papildomas saugumo priemones: dulkėtumo stebėjimą, mokymus ir sveikatos priežiūros stebėjimą.

Sutarties ir Gerųjų praktikų principų taikymas yra stebimas pagal konkrečią procedūrą: kas du  metus (pradedant 2008 m.) yra ruošiamos ataskaitos Europos sektoriaus lygmeniu. Šis procesas leidžia dvišalei NEPSI Tarybai, sudarytai iš pasirašiusiųjų asociacijų narių, parengti suvestinę ataskaitą, informuojančią EB, šalis nares ir institucijas, atsakingas už sveikatą ir darbuotojų saugą, apie Sutarties sąlygų taikymą.  

Sutartis yra išversta į 20 oficialių ES kalbų ir įsigaliojo praėjus 6 mėnesiams po jos pasirašymo, 2006 m. spalio 25 d. Sutartį gali pasirašyti ir sektoriai, kurie nori prisijungti vėlesnėse stadijose. Tai savarankiška Sutartis, todėl už jos sąlygų diegimą yra atsakingos pasirašiusios Šalys.