Įvadas

GERŲJŲ PRAKTIKŲ VADOVAS

Šio vadovo tikslas yra suteikti produktų ir žaliavų, kuriose yra kristalinio silicio dioksido, gamintojams ir vartotojams gairių, kaip galima praktiškai valdyti įkvepiamą kristalinį silicio dioksidą ir bei pateikti rekomendacijų dėl saugaus produktų, kurių sudėtyje yra kristalinio silicio dioksido, naudojimo darbo vietoje.

MVĮ ĮRANKIS

The SME Toolkit is a set of digital and printable resources designed to inform and educate workers and other individuals on the potential health hazards posed by respirable crystalline silica.
The toolkit consists of four resources designed specifically for small & medium enterprises.

Good Practices: A Guide for SMEs
The NEPSI Agreement
The Agreement Guide
NEPSI Good Practices Posters

MOKYMAI IR EL. MOKYMASIS

Čia galite pasiekti NEPSI interaktyvų mokymosi modulį, kuris suteikia jums priemonių ir žinių, kaip apsisaugoti darbe.

Modulis sukurtas tam, kad išmokytų jus apie galimą įkvepiamo kristalinio silicio dioksido (RCS) pavojų ir kaip geriausiai apsisaugoti nuo pavojingų dulkių darbe.

 NEPSI mokymo paketai

NEPSI gerųjų praktikų mokymo paketai yra viena iš švietimo įgyvendinant NEPSI gerąsias praktikas dalių.

Kiekvienas „PowerPoint“ mokymų paketas apima temą, svarbią visų pramonės šakų darbuotojams, naudojantiems medžiagas, kuriose yra kristalinio silicio dioksido. Pakuotėse pateikiama informacija apie dulkių poveikio riziką, susijusią su šia tema, bei gerąją patirtį ir priemones, kaip šią riziką sumažinti. Mokymų tikslas – informuoti ir mokyti darbuotojus, padedant instruktoriui, padėti jiems veiksmingai naudoti kontrolės priemones ir sumažinti įkvepiamo kristalinio silicio dioksido (RCS) poveikį darbo vietoje.