SOCIALINIS DIALOGAS

EB sutarties 139 staipsnyje numatyta galimybė įtraukti vadybą ir darbą į sutartis ir pasirašant Europos Socialinio Dialogo Sutartį.

Iš pradžių, EB įsteigė bendrus socialinių partnerių komitetus, kurie veikė kaip konsultacinės įstaigos, suteikiančios Europos darbdavių ir darbuotojų atstovams galimybę priimti neįpareigojančias rezoliucijas, deklaracijas ir prieiti bendros nuomonės socialinių partnerių komitetuose.

Galiausiai, Tarybos sprendimu, Europos socialinių partnerių priimti sprendimai įgavo teisinę galią ir buvo perkelti į visų valstybių narių teisės aktus ar socialinių partnerių įgyvendinti savarankiškai, atsižvelgiant į nacionalines procedūras ir praktikas.