SOCIÁLNÍ DIALOG

Článek 139 Úmluvy Evropské komise dává vedení a pracovníkům možnost vstupu do smluvních vztahů, a zejména podepsat dohodu. Evropského Sociálního Dialogu

Původně byly spojené výbory sociálních partnerů zřízeny Evropskou komisí jako poradní orgány umožňující vztahy mezi evropskými zástupci zaměstnanců. Zaměstnavatelům pak umožnila přijímat i nezávazné rezoluce, prohlášení a společná stanoviska v rámci těchto výborů sociálních partnerů.

V konečném důsledku získaly sjednané dohody mezi evropskými sociálními partnery povolení nabýt právní moci prostřednictvím rozhodnutí rady a jejich transpozice do právních předpisů jednotlivých členských států, nebo být zavedeny autonomně sociálními partnery v souladu s národními postupy a praxí.