Úvod

PRŮVODCE OSVĚDČENÝMI POSTUPY

Cílem tohoto průvodce je poskytnout výrobcům a uživatelům produktů a materiálů, které obsahují krystalický křemen, rady a informace o praktickém uplatnění programu pro řízení výskytu dýchatelného krystalického křemene a rady týkající se bezpečného používání produktů, které obsahují krystalický křemen, na pracovišti.

The SME Toolkit is a set of digital and printable resources designed to inform and educate workers and other individuals on the potential health hazards posed by respirable crystalline silica.
The toolkit consists of four resources designed specifically for small & medium enterprises.

Good Practices: A Guide for SMEs
The NEPSI Agreement
The Agreement Guide
NEPSI Good Practices Posters

VÝCVIK A E-VZDĚLÁVÁNÍ

Zde máte přístup k interaktivnímu výukovému modulu NEPSI, který vám poskytne nástroje a znalosti k ochraně při práci.

Modul byl navržen tak, aby vás poučil o možných nebezpečích dýchatelného krystalického oxidu křemičitého (RCS) a o tom, jak se nejlépe chránit před nebezpečným prachem při práci.

 školících balíčků

Balíčky osvědčených postupů NEPSI jsou součástí vzdělávacího kroku při implementaci osvědčených postupů NEPSI.

Každý školící balíček PowerPoint pokrývá téma relevantní pro pracovníky ve všech průmyslových odvětvích, kteří používají materiály obsahující krystalický oxid křemičitý. Balíčky poskytují informace o rizicích expozice prachu souvisejících s daným tématem a osvědčených postupech a opatřeních k jejich snížení. Účelem tohoto školení je informovat a vzdělávat pracovníky s podporou školitele, pomáhat jim efektivně používat kontrolní opatření a snižovat jejich expozici dýchatelnému krystalickému oxidu křemičitému (RCS) na pracovišti.