KONTAKT S KRYSTALICKÝM KŘEMENEM NA PRACOVIŠTI

Krystalický křemen (SiO) je nezbytnou součástí materiálů, které mají velké množství využití v průmyslu a jsou nepostradatelnou součástí mnoha produktů a věcí, které používáme každý den: je nemožné představit si domy bez cihel, malty nebo oken, auta bez motorů nebo čelních skel, život bez silnic nebo jiných dopravních infrastruktur a každodenních předmětů vyrobených ze skla nebo keramiky.

Ačkoli krystalický křemen je v přírodě všudypřítomný, inhalace jemného prachu obsahujícího jeho podíl může představovat nebezpečí vztahující se na pracoviště. Vzhledem k tomu, že se dá takový kontakt s touto látkou kontrolovat, hlavní průmyslová odvětví, kterých se možné vystavení dýchatelnému krystalickému křemeni týká, se dohodli na vhodných a spolehlivých opatřeních, aby tak zlepšily pracovní podmínky.

LIMITNÍ HODNOTY EXPOZICE

Následující tabulka ukazuje limitní hodnoty expozice (OEL) pro křemen, cristobalit a tridymit při uplatnění v evropských zemích.

Download OEL EU-27 Table Quartz-Cristoballte-Tridymite
Updated February 2022