PODÁVÁNÍ ZPRÁV

Signatáři dohody poskytli informace o jejím dodržování v rámci vlastních odvětví poprvé v roce 2008 a pokračovali tak každé dva roky v souladu s článkem 7 této dohody, podle kterého musí být informace získané na pracovišti konsolidovány a poté komunikovány radě NEPSI.

Pro tento účel byl vytvořen formát výkazů, který je zahrnut v této dohodě jako příloha 3. Tento formát umožňuje každému z 15 signatářských evropských odvětvových sdružení poskytnout radě NEPSI kvantitativní údaje o uplatňování dohody poté, co byly tyto údaje získány a konsolidovány na konkrétním pracovišti na úroveň EU sektorů.

Konsolidované zprávy na evropské úrovni odvětví tvoří základ pro Souhrnnou zprávu o používání dohody, která bude zaslána Evropské komisi, členským státům a orgánům odpovědným za bezpečnost a ochranu zdraví.

S cílem usnadnit podávání zpráv, vytvořila rada NEPSI internetový systém podávání zprávaby byl zajištěn harmonizovaný postup podávání zpráv, sběru dat a tím i koherentní výsledky. Takový nástroj minimalizuje úsilí při podávání zpráv a konsolidační zátěž pro odvětví, které představují tisíce pracovišť a zajišťuje, že stejné pokyny a pokyny pro podávání zpráv jsou k dispozici všem, od signatářů na evropské úrovni po každé pracoviště, které tuto dohodu zavedlo.

2007 PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O POUŽÍVÁNÍ DOHODY

Rada NEPSI se v roce 2007 rozhodla vydat předběžnou souhrnnou zprávu o uplatňování “Dohody o ochraně zdraví pracovníků prostřednictvím správné manipulace a správného používání krystalického křemene a produktů, které ho obsahují“ evropského sociálního dialogu mezi signatářská průmyslová odvětví, aby tak udržela aktivní úsilí započaté ve fázi vyjednávání a zajistila okamžité a efektivní rozšíření této dohody. Proto, již šest měsíců po nabytí účinnosti, vedlo toto úsilí až k plnému zavedení dohody a byly sesbírány její transpozice na vnitrostátní úrovni.

Výkonný plán této předběžné zprávy je dostupná.

2008, 2010, 2012, 2014 A 2016 ZPRÁVA O POUŽÍVÁNÍ DOHODY

V roce 2008, 2010, 2012, 2014 a 2016 přijala rada NEPSI souhrnné zprávy o stavu uplatňování evropského sociálního dialogu “Dohody o ochraně zdraví pracovníků prostřednictvím správné manipulace a správného používání krystalického křemene a produktů, které ho obsahují”.

Výkonné plány těchto reportů jsou dostupné v Aj – Fj – Nj na těchto stránkách v sekci Dokumenty

V následujících pokynech pro podávání zpráv a používání on-line systému k tomuto účelu jsou k dispozici na těchto stránkách v sekci Dokumenty:

  • Obecné pokyny: organizování podávání zpráv, principy za tímto systémem (PPT) (aktualizace 2010)
  • Pokyny pro evropská odvětvová sdružení EU (PPT) (Aktualizace 2010)
  • Pokyny pro národní odvětvová sdružení EU (PPT) (Aktualizace 2010)
  • Pokyny pro regulační společnosti (PPT)
  • Pokyny pro společnosti (PPT) (Aktualizace 2010)
  • Pokyny pro pracoviště (PPT) (Aktualizace 2010)
  • Pokyny v ANGLIČTINĚ v PDF pro uživatele, kteří nepodávají zprávy z pracovišť (EU nebo národní odvětvová sdružení, regulační společnosti, společnosti) (2012)
  • Pokyny v ANGLIČTINĚ v PDF pro pracoviště a společnosti, která podávájí zprávy přímo z pracovišť (2012)
  • Pokyny v PDF v ostatních jazycích (2012)

Guidance for Company and Site level

Guidance for EU and National Associations