VIDEA

Videa PIMEX yly vytvořena pro ilustraci účinnosti osvědčených postupů NEPSI (viz kapitola Průvodce osvědčenými postupy) při redukování kontaktu s prachem.

The videos are available in 22 languages of the EU by clicking on the appropriate link in the language menu.

PIMEX (PIcture Mix Exposure) je metoda video-monitoringu používána při hygieně práce. Je založen na projekci snímků z videokamery natáčející pracovníka, který plní svou úlohu při současném měření kontaktu pracovníka s prachem. Porovnává se úkol vykonávaný podle doporučených postupů NEPSI oproti jakýmkoliv jiným postupům, které nesnižují kontakt s prachem. Hlavní myšlenkou této metody je zviditelnit v pracovním prostředí rizika, která jsou jinak neviditelná a ulehčit tak jejich snižování.

Videa Pimex jsou výborným obrazovým nástrojem, který může být použit v následujících situacích:

  • Školení pracovníků
  • Vizualizace metody osvědčených postupů;
  • Zlepšování povědomí a motivace vedení k používání bezpečných pracovních postupů nebo k zavádění bezpečnostních opatření.

Watch all videos